Legislatie

Legislaţie în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

Decretul-Lege nr.115/27.04.1938 – Pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare
Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare
Legea nr.78/2002 – Privind aprobarea OUG nr.70/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.7/1996
Legea nr.247/2005 – Privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Legea nr.247/2005 – Titlul XII – Privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente – Titlul XII
Legea nr.499/12.11.2004 – Privind aprobarea OUG nr.41/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/1996
Legea nr.18/1991 Legea fondului funciar
Ordonanta nr.10/21.01.2000 – Privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate
Ordonanta de urgenta nr.41/2004 – Pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996
Ordonanta de urgenta nr.70/2001 Pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996
Hotararea nr.869/2005 – Pentru modificarea si completarea HG nr.1210/2004 privind organizarea si functionarea ANCPI
Hotararea nr.1210/2004 – Privind organizarea si functionarea ANCPI

Site-uri oficiale ale autorităţilor

> ANCPI – Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
>OCPI Botosani – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Botoşani
> www.gov.ro – Guvernul Romaniei
> www.mai.gov.ro – Ministerul Internelor si Reformei Administrative
ANCPI

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României