Servicii oferite

* Întocmirea de documentaţii necesare pentru înscrierea în Cartea Funciară – terenuri şi apartamente
* Dezmembrări, parcelări (sau lotizări, după caz) de terenuri intravilane şi extravilane;
* Comasări (sau alipiri, după caz) de terenuri sau parcele;
* Documentaţii topocadastrale necesare pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
* Planuri de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate;
* Relevee;
* Planuri de situaţie pentru orice tip de platformă;
* Planuri de situaţie incluzînd curbe de nivel;
* Profile longitudinale şi transversale;
* Execuţia lucrărilor de topografie;
* Trasarea contururilor clădirilor, a axelor şi cotelor din proiect;
* Ridicări topografice pentru orice tip de platformă;
* Proiectare de construcţii (faza DTAC).

Acte necesare pentru înscrierea în Cartea Funciară
* pentru apartamente :

*cereri tip;
*act/acte de proprietate – copie legalizata;
*act de proprietate anterior – fotocopie;
*certificat fiscal – de la Primarie, Directia de Impozite si Taxe;
*acte de identitate ale proprietarilor – fotocopie;
*proces-verbal de recenzie – de la Primarie – in original sau copie legalizata;
*adeverinta de achitare integrala a apartamentului (inb cazul in care s-a cumparat in rate);
*autorizatie de construire+proces-verbal de receptie finala a constructiei (in cazul in care s-au adus modificari apartamentului) – fotocopie;
*tabel nominal cu locatarii, pentru fiecare scara a blocului (care sa contina: nr. apartamentului, proprietarul, suprafata utila si nr. de camere), cu stampila si semnatura de la Asociatia de proprietari;

*pentru terenuri cu sau fara constructii:

*cereri tip;
*act/acte de proprietate – copie legalizata;
*act de proprietate anterior – fotocopie;
*certificat fiscal – de la Primarie, Directia de Impozite si Taxe;
*acte de identitate ale proprietarilor – fotocopie;
*proces-verbal de recenzie – de la Primarie – in original sau copie
legalizata;

Nota: in cazul constructiilor fara autorizatie, ridicate inainte de 2000, este necesar, suplimentar, un certificat de atestare a edificarii constructiei, care se elibereaza de catre Primarie

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României