Noutati

Noutati 2018-03-29T16:00:49+00:00

COMUNICAT DE PRESA PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „CONSOLIDAREA POZIŢIEI PE PIAŢA SERVICIILOR DE CADASTRU ŞI TOPOGRAFIE A TOPOMAR S.R.L.”

TOPOMAR S.R.L., cu sediul în Municipiul Botoşani, str. Cuza Vodă, nr. 2, bloc 7G, scara F, etaj 1, ap. 1, judeţul Botoşani, în calitate de beneficiar a semnat contractul de finanţare nr. 229 în data de 31.07.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar și anunță finalizarea cu succes a proiectului „CONSOLIDAREA POZIŢIEI PE PIAŢA SERVICIILOR DE CADASTRU ŞI TOPOGRAFIE A TOPOMAR S.R.L.”, cod SMIS 104423,  co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului anteprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin incubatoare de afaceri, Axa prioritară – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”,

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piața serviciilor de cadastru, geodezie și cartografie a TOPOMAR S.R.L. prin inovarea proceselor interne, a gamei de produse și creșterea capacității de răspuns a solicitărilor venite din partea clienților.

Prin finalizarea cu succes, proiectul a contribuit la realizarea obiectivelor Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Priorității de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului anteprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin incubatoare de afaceri”, prin creşterea competitivităţii firmei bazată pe utilizarea noilor tehnologii şi echipamente IT.

Rezultatele efective ale implementării acestui proiect constau în activele corporale (stație totală, receptor măsurători satelitare, stații grafice, notebook-uri, scannere, echipamente pentru eficientizarea iluminatului în spațiile de producție și echipamente pentru eficientizarea surselor regenerabile de energie) și activele necorporale (programe antivirus, software de tip office, software pentru procesarea măsurătorilor terestre/sateliate) achiziționate precum și cele 5 locuri de muncă nou create.

Valoarea totală a proiectului a fost de 529.271,59 lei, din care 304.481,07 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR. Durata de implementare a proiectului a fost de 13 luni.

Prin achiziția echipamentelor de ultimă generație TOPOMAR S.R.L. contribuie la sprijinirea mediului de afaceri local și regional și la diminuarea disparităților față de nivelul national în ceea ce privește accesul consumatorilor la servicii de calitate.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană de contact: Ungureanu Marius-Corneliu
Funcţie: Administrator
Tel.: 0730.880.840, E-mail: [email protected]

Descarca comunicatul in format PDF

27 iunie 2018|Anunturi|

Lansarea proiectului „Consolidarea Poziţiei pe Piaţa Serviciilor de Cadastru şI Topografie a Topomar S.R.L.”

TOPOMAR S.R.L., cu sediul în Municipiul Botoşani, str. Cuza Vodă, nr. 2, bloc 7G, scara F, etaj 1, ap. 1, judeţul Botoşani, derulează, începând cu data de 31 iulie 2017, proiectul „CONSOLIDAREA POZIŢIEI PE PIAŢA SERVICIILOR DE CADASTRU ŞI TOPOGRAFIE A TOPOMAR S.R.L.” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Prioritatea de investiții 2.1Promovarea spiritului anteprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin incubatoare de afaceri, Axa prioritarăÎmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 557.096,47 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 361.854,30 lei.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piața serviciilor de cadastru, geodezie și cartografie a TOPOMAR S.R.L. prin inovarea proceselor interne, a gamei de produse și creșterea capacității de răspuns a solicitărilor venite din partea clienților.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană de contact: Ungureanu Marius Corneliu
Funcţie: Administrator
Tel.: 0730.880.840, E-mail: [email protected]

  

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Descarca articolul in format PDF.

9 august 2017|Anunturi|

S-a finalizat implementarea proiectului cu fonduri UE – COD SMIS 43544

„Dezvoltarea unor servicii competitive de cadastru-topografie prin investitii in infrastructura TIC”

Prin acest proiect am asigurat crearea unei infrastructure  IT (server, statii grafice, imprimanta) care sa asigure  dezvoltarea unor servicii complete de proiectare in domeniul topografie-cadastru si servicii de calitate clientilor nostri.

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
Proiect cofinatat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

29 martie 2017|Anunturi|