Trasarea limitelor imobilului sau trasarea limitei de proprietate, reprezintă operația de determinarea corectă a amplasamentului imobilului, vecinătățile acestuia si materializarea punctelor de contur cu țăruși din lemn sau borne.

Aceasta operație este foarte importantă și vă oferă certitudinea că amplasamentul, pe care îl dețineți și pe care doriți să efectuați o investiție, nu incalcă limitele proprietăților vecinilor.

Actele necesare pentru efectuarea acestui tip de lucrari sunt urmatoarele:

  • Copie din arhiva OCPI a Planul de amplasament si delimitare si a coordonatelor in sistem de proiecție Stereo 1970. Planul de amplasament prezentat de către proprietar se va utiliza numai in scop informativ deoarece este posibil ca ulterior recepționării să fie executate alte documentații cadastrale care să aibă legatură cu imobilul respectiv.
  • Extras de Carte Funciara de informare actualizat – se utilizează in scopul certificării proprietarului imobilului și a identificării eventualelor litigii sau sarcini înscrise.
  • Copie a cartii de identitate a proprietarului sau copie a cartii de identitate a persoanei desemnate in cazul in care exista prezenta o persoana desemnata de proprietar sa participle la masuratoare.

Lucrarea de trasare a limitelor imobilului are urmatoarele etape:

  1. Materializarea prin tarusi de lemn/picheți metalici a punctelor caracteristice ale imobilului.
  2. Intocmirea procesului verbal de trasare care confirmă identificarea corectă a limitelor imobilului domneavoastră.
  3. Fotografierea punctelor materializate in teren.

Operațiunea de trasare a imobilului se execută în mod obligatoriu pentru toate punctele limitei de proprietate înscrise în documentația cadastrală.

După finalizarea operațiunii de trasare responsabilitatea păstrării si conservării punctelor trasate revine în mod exclusiv proprietarului, iar firma noastră nu își asumă răspunderea pentru orice fel de modificare a limitelor trasate.