Documentaţia cadastrală este ansamblul înscrisurilor tehnice, juridice şi administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin care se constată situaţia reală din teren. Aceasta este  întocmită de o persoana fizică/juridică autorizată de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si  cuprinde măsurătorile si datele tehnice ale unui imobil. Documentatia în sine reprezintă un întreg dosar care se întregește cu cererea de receptie și înscriere, diverse anexe, planuri de amplasament si delimitare, actele de proprietate, diverse certificate, adeverinte.

Tipuri de documentatii cadastrale care se pot executa:

 1. documentatie pentru prima inscriere in sistemul integrat de cadastru si carte funciara;
 2. documentatie pentru actualizarea informatiilor cadastrale ale imobilelor inscrise in sistemul integrat de cadastru si carte funciara:
  • inscriere/radiere constructii;
  • modificare limita;
  • modificare suprafata;
  • actualizare categorii de folosinta/destinatii pentru o parte din imobil;
  • repozitionare;
  • identificarea partii din imobil afectata de dezmembraminte ale dreptului de proprietate in cazul in care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil;
  • actualizarea altor informatii cu privire la imobil;
 3. documentatie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decat cel in evidenta caruia a fost inregistrat in cartea funciara;
 4. documentatie intocmita in vederea atribuirii numarului cadastral, fara inscriere in cartea funciara;
 5. documentatie pentru dezlipire/alipire teren;
 6. documentatie de prima inregistrare UI;
 7. documentatie pentru apartamentare;
 8. documentatie pentru dezlipire UI;
 9. documentatie pentru reapartamentare;
 10. documentatie in vederea reconstituirii cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase.