PLANUL PARCELAR este reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc. Planul parcelar se intocmeste de catre persoane autorizate, cu respectarea normelor si regulamentelor in vigoare in format analogic si digital si se integreaza in planul cadastral dupa receptia acestuia de catre oficiul teritorial prin atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor componente si inscrierea in cartea funciara.

TARLAUA este diviziunea cadastrala tehnica a unitatii administrativ-teritoriale delimitata prin detalii fixe, identificabile in teren, care nu sufera modificari in timp, cum ar fi cai de comunicatie, ape, diguri etc.

Intocmirea planurilor se realizeaza in mod profesionist parcurgand toate etapele necesare si impuse prin legislatia in vigoare si anume:

  • documentarea prin solicitarea de informatii de la primaria locala si de la oficiul teritorial;
  • masurarea conturului tarlalei;
  • verificarea dispunerii imobilelor in tarla conform titlurilor de proprietate si a proceselor verbale de punere in posesie emise de catre comisia localade fond funciar;
  • identificarea imobilelor din planul parcelar cu atributele lor din titlurile de proprietate sau cartile funciare: numar titlu de proprietate, numar tarla, numar parcela, numar topografic, denumire toponimica, numar cadastral sau alte atribute acolo unde ele exista;
  • intocmirea planului parcelar si a tabelului parcelar;
  • inregistrarea cererii la oficiul/biroul teritorial;
  • preluarea planurilor receptionate si predarea catre beneficiar.