Recrutari

Recrutari 2018-03-29T16:16:32+03:00

TOPOMAR S.R.L., firmă autorizată pentru execuția de lucrări în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, angajează:

Consilier cadastru (cod COR 216507) –4 posturi

Cerințele postului:

–       efectuarea de măsurători topografice şi cadastrale folosind echipamentele pentru măsurători terestre-satelitare;

–       identificarea terenurilor care fac obiectul măsurătorilor;

–       analizarea documentelor juridice/tehnice ce stau la baza întocmirii documentaţiilor cadastrale;

–       prelucrarea datelor de teren folosind aplicaţii informatice specializate şi de tip CAD;

–       întocmirea de evidenţe şi situaţii privind lucrările executate;

–       întocmirea de documentaţii cadastrale conform cerinţelor legale;

–       o buna cunoastere a legislatiei privind cadastrul si fondul funciar

–       experienta anterioara constituie un avantaj

–       permis de conducere – categ B – obligatoriu

Aplicantul trebuie sa aiba domiciliul stabil in mun. Botosani.

  • Inginer topograf (cod COR 216504) –  un post

Cerințele postului:

–     efectuarea de măsurători topografice folosind echipamentele pentru măsurători terestre sau receptorii pentru măsurători satelitare;

–       identificarea terenurilor care fac obiectul măsurătorilor;

–       analizarea documentelor tehnice ce stau la baza întocmirii planurilor topografice;

–       prelucrarea datelor de teren folosind aplicaţii informatice specializate şi de tip CAD;

–       întocmirea de evidenţe şi situaţii privind lucrările executate;

–       întocmirea de planuri topografice conform cerinţelor legale;

–       extragerea datelor din planşele proiectului (plan situaţie, planuri de încadrare în zonă), precum şi verificarea acestor planşe din punct de vedere topografic;

–       materializarea (trasarea) în teren a punctelor topografice;

–       experienţă şi aptitudini în gestionarea datelor de tip „nor de puncte” obţinute în urma scanării 3D – constituie un avantaj

–       permis de conducere – obligatoriu

În vederea asigurării egalităţii de şanse şi tratament solicitantul îşi asumă angajarea a cel puţin două persoane din categorii defavorizate, după cum urmează:

  1. a)      nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele şase luni;
  2. b)      are vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani;
  3. c)      se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învăţământ cu frecvenţă şi nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat;
  4. d)      are vârsta de peste 50 de ani;
  5. e)      lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul posturilor între bărbaţi şi femei este cel puţin cu 25% mai mare decât media naţională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbaţi şi femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv şi aparţine sexului subreprezentat;
  6. f)       nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni şi aparţine uneia dintre categoriile b – f;

Candidaturile pot fi depuse începând cu data de01.01.2018 pe formularul de contact din site sau la sediul beneficiarului, din Municipiul Botoșani, aleea Unirii nr.12, scara A, ap.1, judeţul Botoșani sau pe e-mail, la adresa [email protected]

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi TOPOMAR S.R.L., telefon 0231/515784, email: [email protected], persoană de contact domnul Ungureanu Marius Corneliu, în calitate de Administrator al societăţii.