Cadastrul este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul tarii, din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri cadastrale, indiferent de destinatia lor sau de proprietar.

Lucrarile de cadastru se executa cu scopul de a pune la dispozitia celor interesati, in orice moment, date reale si complete referitore la bunurile immobile si se finalizeaza cu inscrierea iin cartea funciara.

Elementele fundamentale ale sistemului integrat de cadastru si carte funciara sunt:

 • imobilul, definit ca fiind terenul format din una sau mai multe parcele alaturate, indiferent de categoria de folosinta, cu sau fara constructii, situat pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari si identificat printr-un numar cadastral unic
 • proprietarul
 • dreptul de proprietate asupra imobilului.

Cadastrul la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale sau al unui sector cadastral se poate realiza in doua modalitati:

 • Cadastrul sporadic se realizeaza prin masurarea pe rand a imobilelor de pe raza unei unitati administrativ-teritoriale sau al unui sector cadastral si deschiderea pe rand a cartilor funciare sau actualizarea celor existente, planul cadastral al unui sector cadastral urmand a fi finalizat la momentul masurarii intregului sector cadastral sau a intregii unitati administrativ-teritoriale. Realizarea cadastrului sporadic se face pe cheltuiala fiecarui proprietar, pentru fiecare imobil in parte, Statul Roman prin intermediul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara receptionand masuratorile si integrand imobilele in sistemul national.
 • Cadastrul sistematic se realizeaza prin masurarea tuturor imobilelor de pe raza unei unitati administrativ-teritoriale sau al unui sector cadastral, identificarea tuturor proprietarilor si a celorlalti titulari de drepturi reale sau personale asupra imobilelor, concomitent cu deschiderea cartilor funciare pentru toate imobilele, operatiuni realizate in cadrul unei singure proceduri pentru intregul sector cadastral sau a intreaga unitatate administrativ-teritoriala. Realizarea cadastrului general este atributul exclusiv al Statului Roman, prin intermediul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cea care integreaza imobilele, deschide cartile funciare si pastreaza intreaga evidenta a imobilelor si proprietarilor.

Dintre avantajele realizarii cadastrului prin metoda cadastrului sistematic mentionam:

 • masurarea intregului teritoriu, cu consecinta stabilirii clare a intinderii si limitelor tuturor imobilelor si rezolvarea litigiilor privind limitele de proprietate
 • inscrierea in cartea funciara si a terenurilor care au Titluri de Proprietate in care sunt erori de inscriere identificatorului cadastral, fara a mai fi necesara rectificarea acestora
 • realizarea sigurantei circuitului juridic civil
 • crearea unei baze reale de impozitare.

In prezent in Romania, cadastrul sistematic, numit in trecut cadastru general, s-a implementat pentru un numar foarte mic de localitati.

Scopul lucrarilor de cadastru sistematic

 • identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara
 • afisarea publica a rezultatelor obtinute in urma executarii lucrarilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori si deschiderea noilor carti funciare.

Etapele principale a lucrarilor de cadastru sistematic

Stabilirea regulilor si procedurilor privind realizarea lucrarilor sistematice de cadastru si inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara este reglementata in capitolul VI din O.D.G.nr.700/09.07.2014, “DISPOZITII PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR SISTEMATICE DE CADASTRU”.

Etapele principale ale lucrarilor de cadastru sistematic sunt:

 • Organizarea si desfasurarea campaniei publicitare
 • Realizarea lucrarilor premergatoare cadastrului
 • Derularea lucrarilor de specialitate
 • Receptia documentelor tehnice ale cadastrului
 • Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
 • Primirea si solutionarea cererilor de rectificare
 • Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului
 • Deschiderea cartilor funciare
 • Incheierea lucrarilor tehnice de cadastru.

Identificarea imobilelor si a detinatorilor se va realiza prin prelucrarea datelor preluate de la OCPI in baza protocolului de colaborare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatea administrativ-teritoriala, primarii, alte institutii si integrarea acestora cu datele obtinute in urma realizarii lucrarilor de teren.

Documentele tehnice ale lucrarilor de cadastru sistematic

Principalele documente tehnice ale cadastrului sistematic sunt:

 • registrul cadastral al imobilelor
 • planul cadastral
 • opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate.

Planurile cadastrale se realizeaza in Sistemul national de proiectie Stereografic 1970.